ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Έκπτωση 57%
BL1840
MAKITA Μπαταρία Λιθίου BL1840
Κερδίζετε: 128,50 € (57%)
94,99 
Τιμή Τιμοκαταλόγου: 223,49 
Σε Απόθεμα

MAKITA Μπαταρία Λιθίου BL1840 18V 4.0Ah Γνήσια Original

  • Oι μπαταρίες ΜΑΚΙΤΑ είναι προσαρμόσιμες σε όλα τα εργαλεία ΜΑΚΙΤΑ Li ION 18V [εκτός απο τα εργαλεία με μαύρη υποδοχή χωρίς άστρο]
  • Είναι προσαρμόσιμες σε εργαλεία με κίτρινη υποδοχή [χωρίς ή με άστρο] και σε εργαλεία με μάυρο υποδοχέα αλλά αναγκαστικά με το άστρο [Makstar]
  • Συμβατή με τον DC18RC και με τον παλαιότερο DC18RA.
  • Υψηλή ισχύς
  • Τα στοιχεία ειναι κατασκευασμένα στην Ιαπωνία [Sony] [αυτό που μετράει βασικά] αλλα κατασκευάζεται ως μπαταρία στην Κίνα.
Κατασκευαστής :
MAKITA
Κινητήρας χωρίς Κάρβουνα:
Μπαταρία Διπλής Τάσης FlexVolt:
Ïðùò ãñÜöù:
Oé ìðáôáñßåò ÌÁÊÉÔÁ åßíáé ðñïóáñìüóéìåò óå üëá ôá åñãáëåßá ÌÁÊÉÔÁ Li ION 18V [åêôüò áðï ôá åñãáëåßá ìå ìáýñç õðïäï÷Þ ÷ùñßò Üóôñï]
Åßíáé ðñïóáñìüóéìåò óå åñãáëåßá ìå êßôñéíç õðïäï÷Þ [÷ùñßò Þ ìå Üóôñï] êáé óå åñãáëåßá ìå ìÜõñï õðïäï÷Ýá áëëÜ áíáãêáóôéêÜ ìå ôï Üóôñï [Makstar]

ÊïéôÜìå áðï êÜôù åêåß ðïõ êïõìðþíåé ç ìðáôáñßá óôï åñãáëåßï.
Áí åéíáé êéôñéíç ç õðïäï÷Þ êïõìðþíåé êáé äïõëåýåé. Áí åéíáé ìáýñç ìå Üóôñï êïõìðþíåé , áí åéíáé ïìùò ìáýñç ÷ùñßò Üóôñï äõóôõ÷þò äåí êïõìðþíåé.
Ïóá åñãáëåßá åéíáé DGA452Z ôüôå êïõìðþíåé åî ïñéóìïý ãéáôé ãéá áõôü ôá ïíïìÜæåé ôá êáéíïýñãéá ç ìáêßôá DGA
ôáéñéáæåé óôïí BGA452Z ???
Γράψτε μια κριτική
Εύκολη παραγγελία
Χρησιμοποιήστε τις πιο δημοφιλείς και ασφαλείς μεθόδους πληρωμής
Eγγυημένη Ποιότητα
Ανώτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές
Φιλική υποστήριξη
Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών είναι διαθέσιμη 24 ωρες και 7 μέρες της εβδομάδας μέσω της φόρμας επικοινωνίας